Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo novi nacrt Zakona o elektronskim komunikacijama

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo novi nacrt Zakona o elektronskim komunikacijama

Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je novi nacrt Zakona o elektronskim komunikacijama, koji je pripremila radna grupa formirana radi izrade novog Zakona o elektronskim komunikacijama.

Vest je objavljena na sajtu MIT. (arhivirano ovde)

Pripremljeni Nacrt zakona teži potpunoj usklađenosti sa Direktivom (EU) 2018/1972 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2018. godine o uspostavljanju Evropskog zakonika o elektronskim komunikacijama.

Nacrt Zakona o elektronskim komunikacijama arhiviran je na ovom linku.

Ministarstvo navodi da "obezbeđivanje uslova za ravnomeran razvoj elektronskih komunikacija na celoj teritoriji Republike Srbije i stvaranje savremenog poslovnog ambijenta prema evropskim standardima, sa pozitivnim efektima na ekonomiju i standard stanovništva, predstavljaju najznačajnije ciljeve novog Zakona o elektronskim komunikacijama. "

Novim zakonom će se podsticati povezanost, široka dostupnost i upotreba mreža nove generacije, uzimajući u obzir nova tehnološka dostignuća, kao i obezbediti kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga elektronskih komunikacija, neophodne promene u režimu pružanja usluga univerzalnog servisa i dodatna zaštita prava krajnjih korisnika.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Nema komentara