REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA: Šta je eSIM, kako radi, i da li je bezbedan?

eSIM je (relativno) nova tehnologija koja omogućava povezivanje na mobilnu mrežu bez upotrebe fizičke SIM kartice. Šta je eSIM, kako radi, koje su prednosti i mane, čitajte u ovom tekstu!
REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA: Šta je eSIM, kako radi, i da li je bezbedan?

Foto: iStock/Prykhodov

eSIM - skraćenica koja znači Embedded SIM, tj. ugrađeni SIM - je (relativno) nova tehnologija koja omogućava povezivanje na mobilnu mrežu bez upotrebe fizičke SIM kartice u pogledu mikročipa sa isprogramiranim informacijama o mreži i identitetu čipa/korisnika koji se ubacuje u telefon.

Šta je eSIM?

Umesto fizičke SIM kartice sa već isprogramiranim čipom, eSIM je zapravo spoj dva koncepta: ugrađenog programabilnog čipa u telefonu, i informacija odnosno programa koji identifikuje specifičnog pretplatnika, a koji se upisuje u čip u telefonu.

Gledano sa tehničke strane, eSIM zahteva da telefon odnosno uređaj poseduje odgovarajući eUICC čip. eUICC označava Embedded Universal Integrated Circuit Card odnosno - integrisana univerzalna kartica sa integrisanim kolom. Najjednostavnije, ugrađeni programabilni čip.

GSM Asocijacija (GSMA), neprofitna organizacija industrijskih stručnjaka definiše standarde i specifikacije za mobilnu telefoniju, i upravo GSMA je definisala specifikaciju eSIM-a.

Osim eUICC čipa u telefonu, da bi korisnik mogao da se povezuje na mrežu putem eSIM-a, neophodno je da se odradi upisivanje identifikacionih parametara u čip u telefonu, odnosno da se izvrši provisioning

Aktivacija eSIM-a

Korisnik mobilne mreže aktivira eSIM u svom telefonu na vrlo jednostavan način, koristeći Internet vezu i QR kod.

Mobilni operator poseduje neki određeni broj "izrađenih" eSIM-ova u pogledu identifikatora (ICCID). Prilikom aktivacije, sistem operatora vezuje ICCID za IMSI, čime se taj eSIM vezuje za određenog korisnika.

Korisniku se isporučuje aktivacioni paket, bilo u obliku QR koda na web stranici, PDF dokumenta ili u štampanom obliku.

Korisnik onda - dok je povezan na WiFi ili ima sekundarnu SIM karticu sa aktivnom Internet vezom - u podešavanjima svog telefona ulazi u deo za aktivaciju eSIM-a, i odatle skenira QR kod.

Telefon će onda od servera vendora eSIM-a (koji ne mora nužno biti operator) preuzeti identifikatore, kriptografske ključeve, izvršiće određene challenge-response sekvence, i poslaće identifikatore i ključeve svog eUICC čipa.

Finalizacijom aktivacije, kada server poseduje informacije o eUICC čipu a telefon poseduje informacije o eSIM-u, stiču se uslovi za spajanje na mobilnu mrežu. Podaci se upisuju u eUICC čip telefona, i on se aktivira i povezuje na mrežu identično kao da koristi običnu fizičku SIM karticu.

Transfer eSIM-a sa jednog na drugi telefon

Kako je eSIM na strani operatora vezan za eUICC čip u telefonu, za transfer eSIM-a sa jednog telefona na drugi dovoljno je samo ponovo skenirati aktivacioni QR kod na novom telefonu. Tada će novi telefon ponoviti korake za aktivaciju, i "prepisaće" eUICC identifikator starog telefona, čime će "preoteti" eSIM sa starog telefona.

Ovo omogućava da se u slučaju gubitka mobilnog telefona, eSIM brzo prebaci na novi telefon, bez potrebe da posetite prodajno mesto svog operatora i da tražite da Vam se izda nova eSIM ili klasična SIM kartica.

Bezbednost eSIM-a u poređenju sa običnom SIM karticom

eSIM kao tehnologija je apsolutno bezbedan. Aktivacija se realizuje putem HTTPS konekcije, i moguća je samo uz aktivacioni QR kod.

eSIM identifikatore i ključeve je nemoguće "izvaditi" iz eUICC čipa, što zbog softverskih mera što zbog hardverske obfuskacije same memorijske strukture (kako bi se sprečilo kopiranje podataka koristeći elektronski mikroskop i "čitanjem" bitova iz digitalne memorije na nivou litografije čipa).

eSIM je takođe nemoguće klonirati, jer je vezan za eUICC čip, koji je nemoguće duplicirati, i za čiju izradu su neophodni privatni ključevi ovlašćenih proizvođača čipova.

Ipak, pošto je QR kod zapravo samo 2D kod na slici, moguće ga je "ukrasti" elektronskim putem, pa je tako na primer moguće da ako haker "upadne" u Vaš email inbox, a u njemu se nalazi aktivacioni PDF za eSIM, da haker može da preotme i Vaš broj telefona, prostim skeniranjem QR koda na svom telefonu.

Očigledno, takva vrsta napada nije moguća sa fizičkom SIM karticom. 

Dosta operatora za samu aktivaciju eSIM-a koristi fizički "kartončić" sa QR kodom, delom da bi se sprečio ovakav scenario. Ukoliko Vaš operator aktivacioni dokument za eSIM šalje elektronski, preporuka je da ga odštampate a onda trajno obrišete dokument sa svih elektronskih uređaja.

Takođe, nemojte nikad fotografisati QR kod za aktivaciju eSIM-a, i tretirajte aktivacioni QR kod sa najvećom dozom opreznosti i poverljivosti.

Prednosti eSIM-a u poređenju sa fizičkom SIM karticom

eSIM ima dosta prednosti, prvenstveno zbog činjenice da je u pitanju samo digitalni set identifikatora i ključeva a ne fizički objekat.

Mobilni telefoni mogu da skladište i do 50 eSIM profila istovremeno, što Vam omogućava da u telefonu istovremeno "imate" gomilu kartica, koje možete aktivirati za par sekundi, odabirom odgovarajućeg profila iz podešavanja telefona.

eSIM operatora iz strane države možete nabaviti preko Interneta za par sekundi, bez potrebe da otputujete u tu državu i odete na fizičko prodajno mesto kao što je slučaj sa klasičnim SIM karticama.

Kupovina eSIM-ova stranih provajdera Vam omogućava izuzetno povoljan Internet u inostranstvu bez potrebe da trošite vreme dok ste na samom putovanju kako biste pronašli odgovarajuću SIM karticu.

Upotreba eSIM-a takođe omogućava izradu potpuno vodootpornih uređaja, kao što je npr. Apple Watch sat koji podržava povezivanje na mobilnu mrežu preko eSIM-a a nema nijedan port ili slot na kućištu kako bi bio vodootporan.

Mane eSIM-a

eSIM je, kao što je spomenuto, ranjiv na krađu putem hakerskog napada, što dalje može da ugrozi Vašu online bezbednost ako koristite mobilni broj za dvofaktorsku autentifikaciju.

Osim toga, eSIM zahteva da imate podržani mobilni telefon, što kod dosta ljudi nije slučaj. eSIM je za sada rezervisan isključivo za skupe telefone, mada se to polako menja. Na primer, najnoviji model Samsung telefona iz A serije, Samsung Galaxy A55 5G, podržava eSIM u svim regionima i svim varijacijama telefona. Ipak, ima dosta telefona koji ne podržavaju eSIM, pa je za neke korisnike ovo ipak beznačajna tehnologija.

eSIM takođe relativno lako možete greškom obrisati - na primer, ako odaberete opciju "Reset mrežnih parametara" na telefonu - što može da bude problem ukoliko kod sebe nemate aktivacioni QR kod. Zato preporučujemo da budete dodatno oprezni kada "čačkate" po telefonu, ili da u novčaniku držite aktivacioni QR kod za svoj eSIM, kako biste uvek mogli da ga aktivirate po potrebi.

Za kraj, neki operatori ne podržavaju eSIM za neke tarife, što takođe može da spreči da koristite ovu tehnologiju.

Zaključak

eSIM je svakako izvanredno koristna i revolucionarna tehnologija, koja olakšava upotrebu usluga mobilne telefonije na novijim uređajima.

eSIM je za neke situacije obavezan, kao na primer ako želite da koristite dva mobilna broja na Apple iPhone uređajima ili drugim telefonima koji imaju samo jedan slot za SIM karticu a podržavaju Dual SIM ako koristite dodatni eSIM.

U Americi, noviji iPhone modeli čak ne podržavaju fizičke SIM kartice uopšte, odnosno nemaju SIM slot, već se isključivo mogu koristiti sa eSIM karticom.  

Kao i sve drugo, i eSIM ima neke svoje mane, kojih treba biti svestan ako se odlučimo za ovu vrstu identifikatora ka mobilnoj mreži.

3
❤️
4
👍
0
😲
0
😢
0
😠
1

Nema komentara