Unapredili smo alat Bazne stanice! Precizniji prikaz, lakše lociranje, pretraga po adresama, i još …

Unapredili smo alat Bazne stanice! Precizniji prikaz, lakše lociranje, pretraga po adresama, i još …

Foto: depositphotos-K3

Pustili smo novu verziju našeg alata Mapa 4G baznih stanica!

Mapa baznih stanica je jedan od naših popularnijih alata, koji korisnicima pruža jedinstven prikaz ažurne mape svih mobilnih baznih stanica u Srbiji, koja se ažurira redovno putem izvoda iz baze podataka RATEL-a. 

U novoj verziji, uveli smo mogućnost pretrage lokacije po adresi, mogućnost izbora vrste prikaza - satelitski prikaz od ESRI World Imagery ili vektorska mapa OpenStreetMap.

Unapredili smo filtriranje po operatorima i frekvencijskim opsezima, a uveli smo i bitnu ispravku prilikom promene filtera - mapa će zapamtiti prethodnu lokaciju koju ste gledali, i neće vam svaki put resetovati lokaciju na početak.

Prikaz većeg broja ćelija je unapređen, a unapređen je i prikaz više ćelija koje su jako blizu jedna drugoj, tako da se sada lakše može locirati konrketan toranj.

Uvedeno je grupisanje ćelija po tornju, tako da se sada na jednom "tački" na mapi nalazi više ćelija, čak i više operatora.

Klikom na tačku na mapi, dobijate objedinjeni prikaz svih ćelija na tom tornju, grupisano po operatorima i frekvencijskim opsezima.

Kao i do sada, vidljiva je lokacija, frekvencijski opseg, broj dozvole, datum izdavanja dozvole i rok važenja dozvole, a novitet je prikaz opisa lokacije, gde se može videti naziv ulice ili broj katastarske parcele gde se nalazi toranj.

Pristupite alatu Ocene operatora!

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

1 komentar

Memento
Milane,

RSS linkovi ne vode do stranica sa člankom, već samo do JPG-a na početku članka.
To traje već poduže vreme
Npr. ovo je RSS link za ovaj članak - https://telesrbija.rs/uploads/int-bazne-stanice-alat-tssrp1fgh-test-2022-ts-hero-v1.jpg