MREŽA PREKO STRUJE: Šta je PLA (Powerline Adapter) i kako funkcioniše?

Powerline Adapter je uređaj koji koristi električnu instalaciju u kući ili stanu kao zamenu za mrežni kabel i na taj način omogućava povezivanje različitih mrežnih uređaja poput računara, igračke konzole ili IPTV set-top boxa bez razvlačenja kablova ili korišćenja WiFi bežične mreže.
MREŽA PREKO STRUJE: Šta je PLA (Powerline Adapter) i kako funkcioniše?

Foto: TeleSrbija montaža, Adobe Stock, D-Link

Powerline Adapter je uređaj koji koristi električnu instalaciju u kući ili stanu kao zamenu za mrežni kabel i na taj način omogućava povezivanje različitih mrežnih uređaja poput računara, igračke konzole ili IPTV set-top boxa bez razvlačenja kablova ili korišćenja WiFi bežične mreže.

Ovi adapteri koriste tehnologiju pod nazivom HomePlug za modulaciju mrežnog signala. 

Podaci se prvo kodiraju i modulišu u visokofrekventni signal. Dok putuje kroz ožičenja signal slabi i na njega mogu uticati smetnje od drugih uređaja povezanih na isto kolo.

Na kvalitet prenosa i performanse mogu uticati različiti faktori kao što su kvalitet kućnoh električnih instalacija, rastojanje između adaptera, mali kućni aparati ili drugi električni uređaju povezani na istu mrežu. Zbog toga dobra je ideja testirati performanse mreže nakon dodavanja svakog novog adaptera.

Kako bi upravljao pristupom kada u mreži imamo više adaptera, HomePlug koristi CSMA/CA (višekorisnički pristup uz osluškivanje saobraćaja na nosiocu podataka sa izbegavanjem sukoba) protokol. Svaki od PL adaptera osluškuje aktivnost na mreži i čeka miran period pre nego što pošalje podatke. Međutim, ako više adaptera pokuša da izvrši prenos u isto vreme, može doći do kolizije što rezultira greškama u prenosu, ali i većim odzivom. U tom slučaju uređaj bira nasumično vreme čekanja ili odustajanja pre sledećeg pokušaja slanja, a u slučaju ponovne kolizije vreme čekanja se udvostručuje sve dok uređaj uspešno ne prenese podatke.

Adapteri za umrežavanje preko električne instalacije poseduju i QoS (kvalitet usluge), mehanizam koji daje prioritet različitim tipovima podataka kao što su video i glas, kako bi se prenosili sa malim kašnjenjem.

0
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
7
😠
0

1 komentar

Aleksandar
Imaš grešaka u tekstu i nisi naveo raspon brzina. Džabe sam čekao 10 sekundi.